ഗവേണിംഗ് കൗണ്‍സില്‍, 2022ശ്രീ. പന്ന്യന്‍ രവീന്ദ്രന്‍,
ചെയര്‍മാന്‍

ഡോ. എഴുമറ്റൂര്‍ രാജരാജവര്‍മ്മ,
സെക്രട്ടറി

ശ്രീ. അനന്തപുരം രവി,
വൈസ് ചെയർമാൻ

ശ്രീ. ശ്രീമന്ദിരം രാധാകൃഷ്ണൻ,
വൈസ് ചെയർമാൻ

ശ്രീ. എസ്.ഗോപിനാഥ്,
എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ

ശ്രീ. ബി.സനിൽകുമാർ,
ട്രഷറർ

ഡോ. ബി.വി.സത്യനാരായണ ഭട്ട്,
അംഗം

ശ്രീ. പിരപ്പൻകോട് മുരളി,
അംഗം
നാടകാചാര്യനും സാഹിത്യകുലപതിയും അദ്ധ്യാപകശ്രേഷ്ഠനുമായിരുന്ന പ്രൊഫ. എന്‍. കൃഷ്ണപിള്ളയുടെ സ്മരണ നിലനിര്‍ത്തുന്നതിനുള്ള കര്‍മ്മപദ്ധതികള്‍ ആവിഷ്കരിച്ചു നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുവേണ്ടി 1989 ജൂലായ് 17-ന് ചാരിറ്റബിള്‍ സൊസെറ്റീസ് രജിസ്ട്രേഷന്‍ ആക്ട് പ്രകാരം രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത് തിരുവനന്തപുരം ആസ്ഥാനമാക്കി പ്രവര്‍ത്തിച്ചുവരുന്ന പ്രമുഖ സാംസ്കാരിക സംഘടനയാണ് പ്രൊഫ. എന്‍. കൃഷ്ണപിള്ള ഫൗണ്ടേഷന്‍.