നാഴികക്കല്ലുകള്‍


 • 1989 ജൂലായ് 17

  ഫൗണ്ടേഷന്‍ ചാരിറ്റബിള്‍ സൊസൈറ്റീസ് രജിസ്ട്രേഷന്‍ ആക്ട്പ്രകാരം രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തു.


 • 1989 സെപ്റ്റംബര്‍ 29

  'പ്രിയസ്മരണകള്‍' പ്രകാശനം.


 • 1990 ഏപ്രില്‍ 10

  സുവനീര്‍ പ്രകാശനം.


 • 1990 ജൂലായ് 10

  എന്‍. കൃഷ്ണപിള്ളയുടെ ലഘുനാടകങ്ങള്‍ പ്രകാശനം.


 • 1990 സെപ്റ്റംബര്‍ 29

  ഇത്തിള്‍ക്കണ്ണിയും കൂനാങ്കുരുക്കും പ്രകാശനം.


 • 1991 ജനുവരി 9

  തിരുവനന്തപുരം പബ്ലിക്ക് ലൈബ്രറിയില്‍ എന്‍. കൃഷ്ണപിള്ളയുടെ ഛായാചിത്രം അനാച്ഛാദനം ചെയ്തു.


 • 1991 ജൂലായ് 10

  അടിവേരുകള്‍ പ്രകാശനം.


 • 1992 ജൂലായ് 4-10

  നാടകോത്സവം നാടകകൃത്തുകള്‍ക്ക് ആദരാര്‍പ്പണം കാളിദാസന്‍ മുതല്‍ ഒ.എന്‍.വി. വരെ പ്രകാശനം.


 • 1992 സെപ്റ്റംബര്‍ 28, 29

  നാടകോത്സവം 'ഭഗ്നഭവനം' അമ്പതാം വാര്‍ഷികം.


 • 1993 സെപ്റ്റംബര്‍ 25-29

  കലോത്സവം എന്‍. കൃഷ്ണപിള്ള ജീവചരിത്രം പ്രകാശനം.


 • 1994 സെപ്റ്റംബര്‍ 26 - 29

  കലോത്സവം ഇരുളും വെളിച്ചവുംڇപ്രകാശനം.


 • 1995 സെപ്റ്റംബര്‍ 27 - 29

  കലോത്സവം.


 • 1996 സെപ്റ്റംബര്‍ 27 - 29

  കലോത്സവം.


 • 1997 സെപ്റ്റംബര്‍ 23 - 25

  കലോത്സവം.


 • 1998 ഫെബ്രുവരി 18

  ഒ.എന്‍.വി. അനുമോദനം.


 • 1998 സെപ്റ്റംബര്‍ 21 - 24

  കലോത്സവം.


 • 1999 ഒക്ടോബര്‍ 1 - 4

  കലോത്സവം.


 • 2000 ഫെബ്രുവരി 7

  ആനന്ദക്കുട്ടന്‍ അനുസ്മരണം.


 • 2000 ഒക്ടോബര്‍ 3, 4

  കലോത്സവം എന്‍. കൃഷ്ണപിള്ള മോണഗ്രാഫ് പ്രകാശനം.


 • 2001 സെപ്റ്റംബര്‍ 27, 28

  കലോത്സവം.


 • 2002 സെപ്റ്റംബര്‍ 30

  കലോത്സവം.


 • 2003 സെപ്റ്റംബര്‍ 30 ഒക്ടോബര്‍ 1, 2

  കലോത്സവം.


 • 2004 സെപ്റ്റംബര്‍ 18, 19

  കലോത്സവം.


 • 2005 ഒക്ടോബര്‍ 3

  കലോത്സവം.


 • 2006 സെപ്റ്റംബര്‍ 21, 22

  കലോത്സവം 21-ാം തീയതി പ്രൊഫ. എന്‍. കൃഷ്ണപിള്ളസ്മാരകസംസ്കൃതികേന്ദ്രം ഉദ്ഘാടനം.


 • 2007 ജനുവരി 25

  കലോത്സവം 2007 ഡി.സി. കിഴക്കെമുറി അനുസ്മരണവും ഛായാചിത്രം അനാച്ഛാദനവും.


 • 2007 ഫെബ്രുവരി 6

  പ്രൊഫ. എസ്. ഗുപ്തന്‍ നായര്‍ അനുസ്മരണവും ഛായാചിത്രം അനാച്ഛാദനവും.


 • 2007 മാര്‍ച്ച് 31

  പ്രൊഫ. വി. ആനന്ദക്കുട്ടന്‍ അനുസ്മരണവും ഛായാചിത്രം അനാച്ഛാദനവും.


 • 2007 ഏപ്രില്‍ 22, 23, 24

  ഫോക്ലോര്‍ ശില്പശാല.


 • 2007 മെയ് 25

  നാഗവള്ളി ആര്‍.എസ്. കുറുപ്പ്, കെ.വി. സുരേന്ദ്രനാഥ് അനുസ്മരണവും ഛായാചിത്രം അനാച്ഛാദനവും.


 • 2007 ജൂലായ് 20

  എം.കെ. ജോസഫ് അനുസ്മരണവും ഛായാചിത്രം അനാച്ഛാദനവും.


 • 2007 ഓഗസ്റ്റ് 12

  ബാവുല്‍ സംഗീത സന്ധ്യ.


 • 2007 സെപ്റ്റംബര്‍ 21 - 23

  കലോത്സവം 2007 എന്‍. കൃഷ്ണപിള്ളയുടെ 'ഭഗ്നഭവനം', 'ചെങ്കോലും മരവുരിയും' എന്നീ നാടകങ്ങളുടെ അവതരണം 22-ാം തീയതി കരിന്തലക്കൂട്ടത്തിന്റെ നാടന്‍പാട്ടുകളുടെ അവതരണം.


 • 2007 ഒക്ടോബര്‍ 8

  തിരുനല്ലൂര്‍ കരുണാകരന്‍ അനുസ്മരണവും ഛായാചിത്രം അനാച്ഛാദനവും.


 • 2007 ഒക്ടോബര്‍ 15

  കെ. കൊച്ചുനാരായണപിള്ള അനുസ്മരണം.


 • 2007 നവംബര്‍ 3

  ഡോ. കെ. രാമചന്ദ്രന്‍ നായര്‍ അനുസ്മരണവും ഛായാചിത്രം അനാച്ഛാദനവും.


 • 2008 ജനുവരി 19

  പ്രൊഫ. എന്‍. കൃഷ്ണപിള്ളസ്മാരകഗ്രന്ഥശാലാമന്ദിരനിര്‍മ്മാണോദ്ഘാടനം.


 • 2008 ജനുവരി 23

  ജി. വിവേകാനന്ദന്‍ അനുസ്മരണവും ഛായാചിത്രം അനാച്ഛാദനവും.


 • 2008 ഫെബ്രുവരി 17

  നടരാജഗുരു അനുസ്മരണവും ഛായാചിത്രം അനാച്ഛാദനവും.


 • 2008 മാര്‍ച്ച് 5

  വി. കൃഷ്ണന്‍ തമ്പി അനുസ്മരണവും ഛായാചിത്രം അനാച്ഛാദനവും.


 • 2008 ജൂണ്‍ 8

  ആര്‍. ശങ്കര്‍, സി.ഐ. ഗോപാലപിള്ള - അനുസ്മരണവും ഛായാചിത്രം അനാച്ഛാദനവും.


 • 2008 ജൂണ്‍ 29

  പി. അനന്തന്‍പിള്ള, ഡോ. കെ. ഗോദവര്‍മ്മ - അനുസ്മരണവും ഛായാചിത്രം അനാച്ഛാദനവും.


 • 2008 ജൂലായ് 20

  എം.കെ. ജോസഫ് അനുസ്മരണം.


 • 2008 ഓഗസ്റ്റ് 10

  എന്‍. ഗോപാലപിള്ള, കോന്നിയൂര്‍ മീനാക്ഷിയമ്മ - അനുസ്മരണവും ഛായാചിത്രം അനാച്ഛാദനവും.


 • 2008 സെപ്റ്റംബര്‍ 21 - 23

  കലോത്സവം എന്‍. കൃഷ്ണപിള്ളയുടെ നാടകങ്ങള്‍ - സമ്പൂര്‍ണം പ്രകാശനം 'കന്യക', 'ബലാബലം' എന്നീ നാടകങ്ങളുടെ അവതരണം.


 • 2008 നവംബര്‍ 22

  ഇളംകുളം കുഞ്ഞന്‍പിള്ള അനുസ്മരണവും ഛായാചിത്രം അനാച്ഛാദനവും.


 • 2008 ഡിസംബര്‍ 28

  എന്‍. കുഞ്ഞുരാമന്‍പിള്ള അനുസ്മരണവും ഛായാചിത്രം അനാച്ഛാദനവും.


 • 2009 ജനുവരി 29

  പ്രൊഫ. എന്‍. കൃഷ്ണപിള്ളസ്മാരകഗ്രന്ഥശാല - പഠനഗവേഷണകേന്ദ്രം ഉദ്ഘാടനം പ്രൊഫ. എന്‍. കൃഷ്ണപിള്ള മ്യൂസിയം മന്ദിരനിര്‍മ്മാണോദ്ഘാടനം.


 • 2009 സെപ്റ്റംബര്‍ 21 - 23

  കലോത്സവം 2009 'എന്‍. കൃഷ്ണപിള്ള : പഠനസാഹ്യം' പ്രകാശനം 'മുടക്കുമുതല്‍', 'അനുരഞ്ജനം' എന്നീ നാടകങ്ങളുടെ അവതരണം.


 • 2010 ജനുവരി 29

  പ്രൊഫ. എന്‍. കൃഷ്ണപിള്ള മ്യൂസിയമന്ദിരം ഉദ്ഘാടനം.


 • 2010 സെപ്റ്റംബര്‍ 21 - 23

  കലോത്സവം - 2010 പ്രൊഫ. എന്‍. കൃഷ്ണപിള്ള മ്യൂസിയം ഉദ്ഘാടനം കുടത്തിലെ വിളക്ക് നാടകാവതരണം.


 • 2010 ഒക്ടോബര്‍ 28

  ആദരാര്‍പ്പണം- പ്രൊഫ. ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ്.


 • 2010 നവംബര്‍ 10 - 14

  എഴുത്തകം (നാടക രചനാശില്പശാല).


 • 2011 മെയ് 25

  ആനന്ദസ്മൃതി - ആനന്ദക്കുട്ടന്‍ അനുസ്മരണം.


 • 2011 ജൂണ്‍ 26

  സാഹിതീസഖ്യം കവിതകള്‍ 2011 പ്രകാശനം.


 • 2011 സെപ്റ്റംബര്‍ 20 - 22

  കലോത്സവം 2011 വെബ്സൈറ്റ് ഉദ്ഘാടനം 'മരുപ്പച്ച' നാടകാവതരണം.


 • 2012 സെപ്റ്റംബര്‍ 20 - 22

  കലോത്സവം 2012 'ദര്‍ശനം' നാടകാവതരണം.


 • 2013 നവംബര്‍ 27, 28, 29

  കലോത്സവം 2013 നാടകസെമിനാര്‍.


 • 2014 സെപ്റ്റംബര്‍ 20 - 24

  കലോത്സവം 2014 കുട്ടികളുടെ ഗ്രന്ഥശാലാമന്ദിരം ശിലാസ്ഥാപനം 'ഒരു സ്വപ്നനാടകം' അവതരണം, സെമിനാര്‍.


 • 2015 സെപ്റ്റംബര്‍ 20 - 22

  കലോത്സവം 2015 'ഇത്തിള്‍ക്കണ്ണി' നാടകാവതരണം.


 • 2016 മാര്‍ച്ച് 30

  ഒ.എന്‍.വി. അനുസ്മരണം.


 • 2016 സെപ്റ്റംബര്‍ 20 - 22

  കലോത്സവം 2016 സെമിനാര്‍ 'കൃഷ്ണായനം' നാടകാവതരണം.


 • 2017 സെപ്റ്റംബര്‍ 20 - 22

  കലോത്സവം 2017, കുട്ടികളുടെ ഗ്രന്ഥശാല ഉദ്ഘാടനം, ചിത്രരചനാക്യാമ്പ് 'ഭഗ്നഭവനം' നാടകാവതരണം.


 • 2018 സെപ്റ്റംബര്‍ 20 - 22

  കലോത്സവം 2018 മലയാളഭാഷാപഠനകേന്ദ്രം മന്ദിരനിര്‍മ്മാണോദ്ഘാടനം ഓഡിയോ - വീഡിയോ റിക്കാര്‍ഡിങ്, എഡിറ്റിങ് സ്റ്റുഡിയോ ഉദ്ഘാടനം ഡിജിറ്റല്‍ ഗ്രന്ഥശാല ഉദ്ഘാടനം 'കന്യക' നാടകാവതരണം.


 • 2018 ഒക്ടോബര്‍ 13

  ചെമ്മനം ചാക്കോ അനുസ്മരണം.


നാടകാചാര്യനും സാഹിത്യകുലപതിയും അദ്ധ്യാപകശ്രേഷ്ഠനുമായിരുന്ന പ്രൊഫ. എന്‍. കൃഷ്ണപിള്ളയുടെ സ്മരണ നിലനിര്‍ത്തുന്നതിനുള്ള കര്‍മ്മപദ്ധതികള്‍ ആവിഷ്കരിച്ചു നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുവേണ്ടി 1989 ജൂലായ് 17-ന് ചാരിറ്റബിള്‍ സൊസെറ്റീസ് രജിസ്ട്രേഷന്‍ ആക്ട് പ്രകാരം രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത് തിരുവനന്തപുരം ആസ്ഥാനമാക്കി പ്രവര്‍ത്തിച്ചുവരുന്ന പ്രമുഖ സാംസ്കാരിക സംഘടനയാണ് പ്രൊഫ. എന്‍. കൃഷ്ണപിള്ള ഫൗണ്ടേഷന്‍.