പ്രൊഫ. എൻ. കൃഷ്ണപിള്ള ഫൗണ്ടേഷൻ - വീഡിയോ ഗാലറി


Prof. N. Krishna Pillai Foundation - Video Gallery


എന്‍ കൃഷ്ണപിള്ള എന്ന ഗ്രന്ഥം | തലമുറയ്ക്ക് വെളിച്ചമായി അക്ഷരമണിഗേഹം

എന്‍ കൃഷ്ണപിള്ള എന്ന ഗ്രന്ഥം | തലമുറയ്ക്ക് വെളിച്ചമായി അക്ഷരമണിഗേഹം

ചെങ്കോലും മരവുരിയും

ചെങ്കോലും മരവുരിയും

ദ്രൗപദി

ദ്രൗപദി

കന്യക (2022)

കന്യക (2022)

മുടക്കുമുതൽ

മുടക്കുമുതൽ

കന്യക (2021)

കന്യക (2021)

ഭഗ്നഭവനം(2021)

ഭഗ്നഭവനം(2021)

മുടക്കുമുതൽ

മുടക്കുമുതൽ

പ്രൊഫ.എൻ.കൃഷ്ണപിള്ളയെക്കുറിച്ചുള്ള ഡോക്യുമെന്ററി

പ്രൊഫ.എൻ.കൃഷ്ണപിള്ളയെക്കുറിച്ചുള്ള ഡോക്യുമെന്ററി

ഭഗ്നഭവനം(2020)

ഭഗ്നഭവനം(2020)

കന്യക(2020)

കന്യക(2020)

ബാലാബലം

ബാലാബലം

ദർശനം

ദർശനം

അനുരഞ്ജനം

അനുരഞ്ജനം

മുടക്കുമുതൽ ഭാഗം 1

മുടക്കുമുതൽ ഭാഗം 1

മുടക്കുമുതൽ ഭാഗം 2

മുടക്കുമുതൽ ഭാഗം 2

മറുപ്പച്ച

മറുപ്പച്ച

കുടത്തിലെ വിളക്ക്

കുടത്തിലെ വിളക്ക്

ഇത്തിൾകണ്ണി

ഇത്തിൾകണ്ണി

ഒരു സ്വപ്ന നാടകം

ഒരു സ്വപ്ന നാടകം

കൃഷ്ണായനം

കൃഷ്ണായനം

കാശി ഭാഗം 1

കാശി ഭാഗം 1

കാശി ഭാഗം 2

കാശി ഭാഗം 2

അഴിമുഖത്തെക്ക്

അഴിമുഖത്തെക്ക്

ഒരു സീരിയൽ ദുരന്തം

ഒരു സീരിയൽ ദുരന്തം

കുടുംബയോഗം

കുടുംബയോഗം


Prof. N. Krishna Pillai Foundation - Kalotsavam Gallery


Kalotsavam 2023 Day-1 Inauguration

Kalotsavam 2023 Day-1 Inauguration

Kalotsavam 2023 Day-1 Inauguration Kadhakali

Kalotsavam 2023 Day-1 Inauguration Kadhakali

Kalotsavam 2023 Day-2

Kalotsavam 2023 Day-2

Kalotsavam 2023 Day-2 Kavitha

Kalotsavam 2023 Day-2 Kavitha

Kalotsavam 2023 Day-3

Kalotsavam 2023 Day-3

Kalotsavam 2023 Day-4 Dance

Kalotsavam 2023 Day-4 Dance

Kalotsavam 2023 Day-4 Seminar

Kalotsavam 2023 Day-4 Seminar

Kalotsavam 2023 Day-4 Seminar

Kalotsavam 2023 Day-4 Seminar

പ്രൊഫ എൻ കൃഷ്ണപിള്ളയുടെ നൂറ്റിയാറാം ജന്മവാർഷികസമ്മേളനം 2022

പ്രൊഫ എൻ കൃഷ്ണപിള്ളയുടെ നൂറ്റിയാറാം ജന്മവാർഷികസമ്മേളനം 2022

കലോത്സവം 2022 കാവ്യസംഗീതിക

കലോത്സവം 2022 കാവ്യസംഗീതിക

മലയാളം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് - ലളിതം മലയാളം, അദ്ധ്യാപകരുടെ കലാപരിപാടികൾ

മലയാളം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് - ലളിതം മലയാളം, അദ്ധ്യാപകരുടെ കലാപരിപാടികൾ

കലോത്സവം 2022 അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സ്

കലോത്സവം 2022 അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സ്

കലോത്സവം 2022 പ്രേമസംഗീതസദസ്സ്

കലോത്സവം 2022 പ്രേമസംഗീതസദസ്സ്

കലോത്സവം 2022 നൃത്തനൃത്യങ്ങൾ

കലോത്സവം 2022 നൃത്തനൃത്യങ്ങൾ

നന്ദനം ബാലവേദി അംഗങ്ങളുടെ വിവിധ കലാപരിപാടികൾ 2022

നന്ദനം ബാലവേദി അംഗങ്ങളുടെ വിവിധ കലാപരിപാടികൾ 2022

നന്ദനം ബാലവേദിയുടെ പതിനഞ്ചാം വാർഷിക സംമ്മേളനം 2022

നന്ദനം ബാലവേദിയുടെ പതിനഞ്ചാം വാർഷിക സംമ്മേളനം 2022

കലോത്സവം 2022 കഥാപ്രസംഗം

കലോത്സവം 2022 കഥാപ്രസംഗം

നാടകപാരായണം കൂനാങ്കുരുക്ക്

നാടകപാരായണം കൂനാങ്കുരുക്ക്

ടെലിഫിലിം പ്രദർശനം അസീസിന്റെ കാക്കി

ടെലിഫിലിം പ്രദർശനം അസീസിന്റെ കാക്കി

ഗാനസുധ മണ്മറഞ്ഞ ചലച്ചിത്രഗാനരചയിതാക്കൾക്കുള്ള സമർപ്പണം

ഗാനസുധ മണ്മറഞ്ഞ ചലച്ചിത്രഗാനരചയിതാക്കൾക്കുള്ള സമർപ്പണം

സാഹിതീസഖ്യം അംഗങ്ങളുടെ കവിയരങ്ങ്

സാഹിതീസഖ്യം അംഗങ്ങളുടെ കവിയരങ്ങ്

പ്രൊഫ എൻ കൃഷ്ണപിള്ളസ്മാരകഗ്രന്ഥശാല വാർഷികവും സമ്മേളനം

പ്രൊഫ എൻ കൃഷ്ണപിള്ളസ്മാരകഗ്രന്ഥശാല വാർഷികവും സമ്മേളനം

കലോത്സവം ഉദ്ഘാടനസമ്മേളനം 2022

കലോത്സവം ഉദ്ഘാടനസമ്മേളനം 2022

കലോത്സവം ഉദ്ഘാടനസമ്മേളനം 2022 തപ്പുമേളം

കലോത്സവം ഉദ്ഘാടനസമ്മേളനം 2022 തപ്പുമേളം

പ്രൊഫ എൻ കൃഷ്ണപിള്ള ഫൗണ്ടേഷൻ - നടകോൽസവം 2022

പ്രൊഫ എൻ കൃഷ്ണപിള്ള ഫൗണ്ടേഷൻ - നടകോൽസവം 2022

Samagamam with M.K. Joseph, EP:25, Amrita TV

Samagamam with M.K. Joseph, EP:25, Amrita TV

എന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ കാലം ചിട്ടയില്ലാത്ത ഒരു രീതിയിൽ ആയിരുന്നു: എം കെ ജോസഫ്

എന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ കാലം ചിട്ടയില്ലാത്ത ഒരു രീതിയിൽ ആയിരുന്നു: എം കെ ജോസഫ്

കണക്ക് പഠിക്കുന്നത് ഞാൻ വളരെ മോശമായിരുന്നു - എം കെ ജോസഫ്

കണക്ക് പഠിക്കുന്നത് ഞാൻ വളരെ മോശമായിരുന്നു - എം കെ ജോസഫ്

ക്രമ സമാധാനപാലന രംഗത്ത് തനിക്കുണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് എം കെ ജോസഫ്

ക്രമ സമാധാനപാലന രംഗത്ത് തനിക്കുണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് എം കെ ജോസഫ്

എം കെ ജോസഫിന് വളഞ്ഞ വഴിയില്ല : ശ്രീ മന്ദിരം കെ പി

എം കെ ജോസഫിന് വളഞ്ഞ വഴിയില്ല : ശ്രീ മന്ദിരം കെ പി

വഴി തെറ്റിയ യാത്രക്കാർ പോലീസ് സേനയിലുമുണ്ട് - എം കെ ജോസഫ്

വഴി തെറ്റിയ യാത്രക്കാർ പോലീസ് സേനയിലുമുണ്ട് - എം കെ ജോസഫ്

പരിശീലനം മുടക്കിയ വിവാഹാലോചന

പരിശീലനം മുടക്കിയ വിവാഹാലോചന

കേരളാ പോലീസിന്റെ അന്തസ്സ് വർധിപ്പിച്ച സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ടി ദേവപ്രസാദ്‌

കേരളാ പോലീസിന്റെ അന്തസ്സ് വർധിപ്പിച്ച സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ടി ദേവപ്രസാദ്‌

Prof. N. Krishna Pillai Foundation is a society registered under the Travancore-Cochin Literary, Scientific and Charitable Societies Registration Act, instituted to perpetuate the memory of Late Prof. N. Krishna Pillai, the great doyen of Malayalam Literature.